พันธมิตรทางธุรกิจ

การลงทุน

สยามอีสต์ร่วมลงทุน

ยูบีเอ ผู้นำด้านแนวคิดใหม่ในการจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู้ด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำและวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งกว่า 40 ล้านบาท วันนี้ยูบีเอคือ ผู้นำในการให้บริการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย

View

ในปี 2021 สยามอีสต์  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเพิ่มทุน 360 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 2 ต่อ 3 ราคา 0.50 บาท/หุ้น ได้เงิน ประมาณ 180 ล้านบาท แจกปันผลหุ้น-เงินสดรวม 0.055 บาท และได้เข้าซื้อกิจการบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) และยังเป็นเจ้าตลาดที่มีทั้งเทคโนโลยี และ ความชำนาญ ที่ไม่เหมือนใคร

View

บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  เป็นบริษัทในเครือของ สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เน้นการลงทุนที่สามารถช่วยประสานและสร้างห่วงโซ่ธุรกิจใหม่ และยังคงรักษาเป้าหมายตามลักษณะ ecosystem ในการบริการสำหรับลูกค้าของเรา

View

พันธมิตร

พันธมิตรสยามอีสต์

บริษัท บจก. อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการจัดการด้านน้ำ น้ำเสียและของเสียให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร เป็นบริษัทอันดับ 1 ด้านบำบัดน้ำเสีย บำบัดไขมันสูง ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย รับวิเคราะห์น้ำ จำหน่ายเครื่องรีดตะกอน ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขาย

View

บริษัท บจก. ฮานเว่ย อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น  ที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติเมืองเจิ้งโจว เป็นบริษัทเซนเซอร์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

View