3M เป็นแบรนด์คุณภาพระดับโลกที่ผลิตสินค้าและบริการหลากหลายประเภท ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม โดยสินค้าและบริการของ 3M ล้วนได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ หากท่านกำลังมองหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3M เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด

3M มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของ 3M ครอบคลุมหลากหลายประเภท เช่น

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล อาทิเช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ​N95 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันสารเคมี ชุด PPE เป็นต้น