ก่อตั้ง บริษัท OKS Group Holding

ก่อตั้ง บริษัท OKS Group Holding เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ