เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าซื้อกิจการบริษัท Kessel (Thailand)

ในปี 2021 SiamEast เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเพิ่มทุน 360 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 2 ต่อ 3 ราคา 0.50 บาท/หุ้น ได้เงิน
ประมาณ 180 ล้านบาท แจกปันผลหุ้น-เงินสดรวม 0.055 บาท

และได้เข้าซื้อกิจการบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเดียวของท่อ Teflon Lining ในประเทศไทย และยังเป็นเจ้าตลาด
ที่มีทั้ง Techology และ Knowhow ที่ไม่เหมือนใคร