ก่อตั้งบริษัท

ก่อตั้งบริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด
– เพื่อจัดหาและจัดจำหน่าย ปั้มสูบส่งน้ำและของเหลว
– ระบบ่อ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
– วัสดุสิ้นเปลีองสำหรับงานอุตสาหกรรม