CEO SE พบปะนักลงทุน 17 กุมภาพันธ์ 2566, ณ โรงแรม S31

CEo SE Meet INVESTOR uai

มิติหุ้น – บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ได้กิจกรรม CEO พบปะนักลงทุน “Value Invest Company Visit” เพื่อเล่าภาพรวมของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันให้ฟัง และแจ้งกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า

คุณอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

“ Key success ของบริษัทในปีนี้ คือ การเพิ่มสินค้าและงานบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การจำหน่ายสินค้าประเภทเดิมเรา เรียกว่า การเติบโตแบบ Organic growth ซึ่งปีนี้เราจะโฟกัสที่ inorganic growth สยามอีสต์พร้อมเดินหน้าทำธุรกิจเพิ่มเติมที่ยังคงใช้จุดแข็งและความชำนาญด้วยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมไทย ”

คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

“SE มุ่งขยายงานโปรเจกต์เสริมด้วยงานบริการ เสนอกับลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วกว่า 4,600 บริษัท พยายามตุนปริมาณ Backlog และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น”

สยามอีสต์ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด จึงมีแผนคาดว่าจะพบปะนักลงทุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในปีนี้ สามารถติดตามข่าวสารประสามสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์สยามอีต์

– ที่มา มิติหุ้น