CEO ขอขอบคุณพนักงาน, คู่คัา ที่เป็นผู้สนับสนุน​

Set Awards Banner 1 uai

CEO ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นผู้สนับสนุน​ ทำให้ SE ได้รับรางวัล รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกำลังใจทำให้ SE เติบโตไปอย่างยั่งยืน​ต่อไป