เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันกับ บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีกาว,
ธุรกิจบิวตี้แคร์, ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ซึ่งตลอด 25 ปี ที่ผ่านมา สยามอีสต์ดำเนินธุรกิจร่วมกับเฮงเค็ล เพื่อจัดจำหน่ายนวัตกรรมกาวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ LOCTITE® ผลิตภัณฑ์กาวอันดับหนึ่งของโลก ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จึงเชื่อมั่น ทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจของทางเฮงเค็ล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
.
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสยามอีสต์มีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล เพื่อส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเฮงเค็ล ผลิตกาวบรรจุภัณฑ์ สารเคลือบโคทติ้ง เทปสำหรับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ สร้างมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกและไทยด้วย
.
สำหรับตลาดบรรจุภัณฑ์ในไทย สมาคมการพิมพ์ไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 140,000 – 150,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2563 และคาดว่ามูลค่าของตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเทรนด์ Circular Economy ยังคงเติบโตเรื่อยๆ
นี่คือจังหวะเวลาที่เหมาะมาก สำหรับการร่วมมือของ 2 บริษัท สยามอีสต์และเฮงเค็ล ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ในกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้บริโภคทุกคน
.
#สยามอีสต์ มุ่งคัดสรรสินค้า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน✨

#SE #Solutions #SiamEastSolutions
#Solutionsexcellence
#Henkel #HenkelThailand
#SE_GoodSevice
#SE_TheBestEngineer
#bemorecircular
#bemoresecure
#bemorefunctional
#bemoreefficient