ตรวโควิด ด้วยตัวเอง

ตรวจโควิดด้วยตัวเองเหมาะกับใคร

ปัจจุบันการตรวจโควิด-19 ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญโดยเฉพาะเราอยู่รวมกลุ่มกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน การเดินทางไปทำงานโดยรถสาธารณะ การเดินห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสตัวร้ายนี้ได้ทั้งนั้น แต่เราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตประจำวันกันต่อไป ดังนั้นการู้ถึงอาการของโรคและการตรวจเบื้องต้นจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม ซึ่งกาตรวจโควิด-19 เป็นเรื่องที่ตรวจกันแพร่หลายและมีอยู่ 2 วิธีการตรวจด้วยกัน คือ

  1. Antigen Test Kit หรือที่เรียกกันว่า ATK
  2. Real Time Polymerase Chain Reaction หรือที่เรียกว่า RT-PCR

1) Antigen Test Kit หรือที่เรียกกันว่า ATK
ซึ่งการตรวจ ATK นั้นเป็นวิธีการตรวจที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว รอผลไม่นาน ซึ่งทุกวันนี้ชุดตรวจ ATK ที่ใช้กันทั่วไปจะเป็นแบบ Home use สามารถหาซื้อมาใช้ตรวจเองที่บ้านได้ ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ Professional use เหมาะสำหรับการแพทย์ใช้กันตามโรงพยาบาลและคลินิกเวชกรรม การตรวจ ATK จะเป็นการตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสด้วยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง นำมาหยอดน้ำยาลงใตลับที่ใช้ตรวจเพื่อหาเชื้อเบื้องต้น แต่หากเราใช้ชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐาน อย.ไม่ได้รับรองก็อาจทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น การเลือกใช้ เลือกซื้อชุดตรวจ ATK ก็มีส่วนช่วยในการคัดกรองเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี แต่การตรวจด้วยวิธีนี้อาจตรวจไม่พบเชื้อหากเชื้อในร่างกายีปริมาน้อย ซึ่งอาจจะต้องมีการตรวจซ้ำทุก 3 วัน หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูง

2) Real Time Polymerase Chain Reaction หรือที่เรียกว่า RT-PCR
เป็นการตรวจที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพราะมีความแม่นยำสูง ใช้กันแพร่หลาและยังสามารถนำผลตรวจกับหนังสือรับจากจากแพทย์ไปใช้ยืนยันผลการตรวจเพื่อเดินทางและการทำงานได้ การตรวจ RT-PCR นี้จะเป็นการเก็บสารคัดหลั่งเหมือนกันกับ ATK เพียงแต่วิธีการหาเชื้อจะต้องไปวินิจฉัยผ่านห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์เท่านั้น และระยะเวลาการรอผลไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ข้อดีคือแม่นยำกว่ามากถึงแม้เชื้อจะน้อยก็ตาม

ใครที่ควรตรวจ ATK และใครที่ควรตรวจ RT-PCR
สำหรับกลุ่มที่ควรตรวจ ATK คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ หรือ อาการน้อย ควรเฝ้าสังเกตอาการ 14 วันและตรวจ ATK ทุก 3 วัน

สำหรับกลุ่มที่ควรตรวจ RT-PCR หรือ เริ่มมีอาการที่ชัดเจน เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ควรตรวจเพื่อยืนยันผลและกักตัว 14 วัน

 

ปัจจุบันทาง SE มีจำหน่ายชุดตรวจ ATK ที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองโดย อย. เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายและรู้ผลเร็วภายใน 15 นาที  หากมีใครสนใจวิธีการใช้งานหรือต้องการซื้อสินค้า สามารถ Add Line : @siameast หรือ สายด่วน 0633935088 เพื่อสอบถามรายละเอียด

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อชุดตรวจ ATK

  1. ควรเลือกชุดตรวจที่มีมาตรฐานตามที่ WHO แนะนำ อย.ในประเทศรับรอง วิธีนี้จะมีความแม่นยำอยู่ที่ 60%-90% แต่ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดตรวจ
  2. มีเลข อย. กำกับและตรวจสอบกับทางเว็บ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ ข้อมูลตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังตรวจสอบอยู่หรือเปล่า
  3. เลือกชุดตรวจ ATK ที่ระบุข้างผลิตภัณฑ์ว่า Home use / Self use
  4. ชุดตรวจควรมีค่าความไวล่าจำเพาะมากกว่าหรือเท่ากับ 90% เพื่อลดโอกาสที่จะเจอกับผลลวง
  5. ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบที่มาของชุดตรวจได้ เช่น โรงพยาบาล ร้านขายยา และ SE ที่มีใบรับรอง เป็นต้น
  6. ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจว่ายังไม่หมดอายุ