SE ปันสุข เพื่อสังคม 02 01 scaled 1 uai

SiamEast ปันสุขเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวด ในโครงการ ” SE รวมใจปลอดภัยไปด้วยกัน ” เพื่อมอบให้แก่ สาธารณสุขจังหวัดระยอง บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดระยองทุกท่าน โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง และ นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์ส่ธารณสุข จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
.
บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมส่งกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขเพื่อสังคมครั้งนี้