SE เข้าเทรดวันแรก สูงกว่าราคาจอง 126 uai

SE เข้าเทรดวันแรก
สูงกว่าราคาจอง 126%

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี
(ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนายประพันธ์ เจริญประวัติ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมเป็นเกียรติ โดยหุ้น SE เปิดการซื้อขายวันแรกที่ระดับ 5.55 บาท เพิ่มขึ้น 126%
จากราคาจองซื้อ 2.45 บาทต่อหุ้น