ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี…


บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านปางคอม จังหวัดเลย

บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านปางคอม…


ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งครก จังหวัดเลย

ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งครก…


บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน

บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565…


บริจาคชุดตรวจโควิด-19 และหน้ากากอนามันฟิลเตอร์สามชั้น

บริจาคชุดตรวจโควิด-19 และหน้ากากอนามันฟิลเตอร์สามชั้นในวันที่ 4…


ส่งมอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ส่งมอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยบริษัท…


SiamEast ปันสุขเพื่อสังคม

SE บริจาคชุดตรวจไข้เลือดออกเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอ…


SiamEast ปันสุขเพื่อสังคม

SE บริจาคชุดตรวจไข้เลือดออกเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอ…