เอกสารนำเสนอ

การประกอบธุรกิจเว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ 3.25 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ 2.15 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ 2.56 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ 5.47 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 4.34 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์ 3.40 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 933 Kb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์ 3.76 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 529 Kb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 4.05 Mb.

ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์