Tsurumi UZ


เป็นรุ่นที่มีใบพัดแบบ Vortex ที่ให้กำลังมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง Passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ และมีความสามารถในการจัดการกับตะกอนที่ดีที่สุด ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในงานสูบน้ำโสโครก

Libary

หมวดหมู่ ป้ายกำกับ ,

Privacy Preference Center