SGL Graphite & PTFE-Lined Steel Equipment

ACS Industries , LP, Separations & Mass-Transfer Products เป็นผู้ผลิต Mist Eliminator ชนิดเส้นลวดถัก ประสิทธิภาพสูง ที่ใช้สำหรับดักจับหยดของเหลว ออกจากกระแสของไอ โดยสามารถ ดักหยดของเหลวได้ 99% ของหยดของเหลวขนาดตั้งแต่ 3 ไมครอนขึ้นไป ACS มี Mist Eliminator ชนิดพิเศษ คือ ลวดถัก หลายความหนาแน่น, โลหะถักร่วมกับไฟเบอร์กลาสหรือ Teflon มีการออกแบบ Mister Mesh ให้มีลักษณะเฉพาะคือ มีม้วนลวดถักเป็นแนวยาวติดอยู่ด้านล่างของ Pad ซึ่งจะเกิดปรากฎการณ์ “Coanda” ขึ้นซึ่งจะช่วยดึงของเหลวให้ไหลออกมาทางด้านล่าง แรงตึงผิวของของเหลวจะช่วยดึงให้ของเหลวไหลผ่านออกมาทางม้วนลวดถักนี้ได้สะดวก พื้นที่ระหว่างม้วนลวดถักยังคงสะอาด เป็นช่องเปิดให้ก๊าซไหลขึ้นด้านบนได้ง่าย การออกแบบเช่นนี้ช่วยเพิ่ม Capcity , Efficiency และลด DP ลง

นอกจากนี้ยังมี Mist Eliminator แบบ Plate PakTM ซึ่งจะดักจับหยดน้ำขนาดใหญ่ที่มากับกระแสก๊าซ โดยมุมหลากหลายของแผ่น Vane ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนทิศทางการไหล แทนการเปลี่ยนทิศทางแบบหักมุม ซึ่งจะช่วยลดการหมุนวนของกระแส Gas และการแตกตัวของหยดน้ำที่มุมหักทำให้ลดการ Re-Entrainment ลง ,รับอัตราความเร็วของ Gas และ Liquid Load ได้มากขึ้น โครงสร้างแข็งแรงไม่เกิดการกระพือ โดยหลักการที่เรียกว่า Inertial Impaction (การตกกระทบด้วยแรงเฉื่อย) ซึ่งใบพัดจะนำทางกระแสก๊าซให้ไปและกลับในลักษณะลูกคลื่น หยดน้ำจะถูกกระแสก๊าซพัดไปด้วย แต่เนื่องจากความหนาแน่นและน้ำหนักที่มากกว่า หยดน้ำจะเคลื่อนที่ในลักษณะเส้นตรงมากกว่า Gas ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหล หยดน้ำบางส่วนจะติดและยึดอยู่กับใบพัด การไหลของก๊าซที่โค้งผ่านมุมใบพัดจะเกิดเป็นแรงเหวี่ยงให้หยดน้ำออกไปนอกกระแสก๊าซ เกิดรวมกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่บนแผ่นครีบ จนมีน้ำหนักพอที่จะตกลงมาสวนทางกับกระแส Gas ที่ไหลขึ้นไป Plate PakTM จะใช้งานในกรณีที่ Larger Droplets, High Gas Velocity , Low Pressure Drop , High Liquid Load, Extremely Viscous Liquid, Foam Problems เป็นต้น

Since 1951, ACS Industries, LP, Separations & Mass-Transfer Products Division has produced high efficiency knitted wire mesh mist eliminators for free water droplet removal from vapor streams up to 99% removal of droplets 3 micron and larger. ACS offers specialty multi-density and co-knitted mesh styles and pad designs individually engineered for your application by our process engineers to achieve world class performance for many critical service applications ranging from compressor suction knock out drums, to steam turbine inlet separators. ACS is your total solution for mesh pad mist eliminators.

ACS is one the leading technology pioneers and process equipment provider for liquid liquid separation applications. Removal of hydrocarbons from water or chemical mixtures from water can be addressed for most applications.


Products Range


Graphite Equipment
– Graphite DIABON® Shell & Tube Heat Exchanger
– Graphite DIABON® Plate Heat Exchangers- Graphite DIABON® Block Heat Exchangers
– Graphite DIABON® Economizers for Heat Recovery
– Graphite DIABON® Hydrogen Chloride Synthesis Plants
– SIGRABOND® Column Internals
– Graphite DIABON® Hydrogen Chloride Synthesis Plants

– Graphite DIABON® and Exotic Metal Pumps
– Graphite DIABON® Safety Disks
Silicon Carbide Heat Exchanger
– EKasic® Block Heat Exchangers
– FLUROSIC® plate heat exchanger
– FLUROSIC® Shell and Tube Heat Exchanger
PTFE Lining Column & Piping

– LICUFLON®and POLYFLURON®Columns
– FLUROPIPE®Pipe Systems withPOLYFLURON®Lining

shell

On this basis, DIABON shell and tube heat exchangers are used as heaters, coolers, condensers and falling-film evaporators and absorbers, especially in the treatment of: Hydrochloric acid, Sulfuric acid, Hydrofluoric acid, Phosphoric acid, Chlorinated hydrocarbons, Organic and inorganic media, Waste acids, Combustion gases.

plate heat

Interceptor-Pak™ ACS commonly supplies four styles of 011 wire filament types, five pound, seven pound, nine pound, and twelve pound densities. These are readily available in 304, 316, Inconel 600, Hastelloy C276, Monel 400 and Nickel 200 and other alloys by special request. They are also available in Polypropylene, Kynar®, and Teflon® filament materiaDIABON graphite plate heat exchangers are used as heaters, coolers, interchangers and condensers for corrosive media – especially in the treatment of:
• Hydrochloric acid (HCl)
• Sulfuric acid (H2SO4)
• Hydrofluoric acid (HF)
• Mixed acids (HNO3/HF)
• Phosphoric acid (H2PO4/P2O5)
• Other organic and inorganic media.ls.

pumps 1

Graphite Pumps For more than 50 years now, SGL Carbon supplies reliable pumps that withstand the most corrosive media (hydrochloric acid, chlorine compounds, sulfuric acid, phosphoric acid) at operating temperatures of up to 200°C. SGL Carbon products include a whole range of ISO 2858 pumps and high-capacity pumps whose reliability in service is unmatched, as are their resistance to corrosion, high temperatures and abrasion.

safety disks

Our safety disks are made exclusively from DIABON graphite, PFA (fluoroplastic), PTFE and SIGRAFLEX® graphite foil. These materials are notable for their high resistance to a large number of aggressive media.

block heat

EKasic® Block Heat Exchangers Heat exchanger components in EKasic® C feature excellent thermal conductivity, high thermal shock resistance and superior corrosion resistance. EKasic® C is distinguished from other silicon carbide grades by its extremely coarse-grained microstructure and excellent resistance to corrosion.

silicon carbide

FLUROSIC® heat exchangers are used wherever other materials reach their chemical resistance limits, e.g. in pharmaceutical and fine-chemical applications.

FLUROSIC® heat exchangers are manufactured exclusively from directly sintered silicon carbide (SSiC), which is the only material that can provide these excellent material properties.

columns

LICUFLON® is our PTFE-lined steel equipment POLYFLURON® is our virginal, paste-extrudedPTFE.

pipe systems

in the international chemical, pharmaceutical and electronic industries
• connecting columns and other process equipment
• used for highly corrosive media and for long-term operation.
• PTFE lining up to 10 mm thick for heavy-duty use up to 220°C and 25 Bar.