header PD4 4

AMACS Mist Eliminator

ACS Industries , LP, Separations & Mass-Transfer Products เป็นผู้ผลิต Mist Eliminator ชนิดเส้นลวดถัก ประสิทธิภาพสูง ที่ใช้สำหรับดักจับหยดของเหลว ออกจากกระแสของไอ โดยสามารถ ดักหยดของเหลวได้ 99% ของหยดของเหลวขนาดตั้งแต่ 3 ไมครอนขึ้นไป ACS มี Mist Eliminator ชนิดพิเศษ คือ ลวดถัก หลายความหนาแน่น, โลหะถักร่วมกับไฟเบอร์กลาสหรือ Teflon มีการออกแบบ Mister Mesh ให้มีลักษณะเฉพาะคือ มีม้วนลวดถักเป็นแนวยาวติดอยู่ด้านล่างของ Pad ซึ่งจะเกิดปรากฎการณ์ “Coanda” ขึ้นซึ่งจะช่วยดึงของเหลวให้ไหลออกมาทางด้านล่าง แรงตึงผิวของของเหลวจะช่วยดึงให้ของเหลวไหลผ่านออกมาทางม้วนลวดถักนี้ได้สะดวก พื้นที่ระหว่างม้วนลวดถักยังคงสะอาด เป็นช่องเปิดให้ก๊าซไหลขึ้นด้านบนได้ง่าย การออกแบบเช่นนี้ช่วยเพิ่ม Capcity , Efficiency และลด DP ลง

นอกจากนี้ยังมี Mist Eliminator แบบ Plate PakTM ซึ่งจะดักจับหยดน้ำขนาดใหญ่ที่มากับกระแสก๊าซ โดยมุมหลากหลายของแผ่น Vane ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนทิศทางการไหล แทนการเปลี่ยนทิศทางแบบหักมุม ซึ่งจะช่วยลดการหมุนวนของกระแส Gas และการแตกตัวของหยดน้ำที่มุมหักทำให้ลดการ Re-Entrainment ลง ,รับอัตราความเร็วของ Gas และ Liquid Load ได้มากขึ้น โครงสร้างแข็งแรงไม่เกิดการกระพือ โดยหลักการที่เรียกว่า Inertial Impaction (การตกกระทบด้วยแรงเฉื่อย) ซึ่งใบพัดจะนำทางกระแสก๊าซให้ไปและกลับในลักษณะลูกคลื่น หยดน้ำจะถูกกระแสก๊าซพัดไปด้วย แต่เนื่องจากความหนาแน่นและน้ำหนักที่มากกว่า หยดน้ำจะเคลื่อนที่ในลักษณะเส้นตรงมากกว่า Gas ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหล หยดน้ำบางส่วนจะติดและยึดอยู่กับใบพัด การไหลของก๊าซที่โค้งผ่านมุมใบพัดจะเกิดเป็นแรงเหวี่ยงให้หยดน้ำออกไปนอกกระแสก๊าซ เกิดรวมกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่บนแผ่นครีบ จนมีน้ำหนักพอที่จะตกลงมาสวนทางกับกระแส Gas ที่ไหลขึ้นไป Plate PakTM จะใช้งานในกรณีที่ Larger Droplets, High Gas Velocity , Low Pressure Drop , High Liquid Load, Extremely Viscous Liquid, Foam Problems เป็นต้น

Since 1951, ACS Industries, LP, Separations & Mass-Transfer Products Division has produced high efficiency knitted wire mesh mist eliminators for free water droplet removal from vapor streams up to 99% removal of droplets 3 micron and larger. ACS offers specialty multi-density and co-knitted mesh styles and pad designs individually engineered for your application by our process engineers to achieve world class performance for many critical service applications ranging from compressor suction knock out drums, to steam turbine inlet separators. ACS is your total solution for mesh pad mist eliminators.

ACS is one the leading technology pioneers and process equipment provider for liquid liquid separation applications. Removal of hydrocarbons from water or chemical mixtures from water can be addressed for most applications.


Products Range


banner 2

Mist Eliminator
– ACS MisterMesh®
– ACS Plate Pak™
– The ACS MisterMesh® Mesh Vane assembly

Liquid Liquid Coalescers
– Interceptor-Pak™
– Stokes-Pak™
– Plate-Pak™

Inlet Diffusers
– ACS AccuFlow™

mister

mist eliminator drain roles greatly improve glycol and amine solvent loss reduction. This role feature may be added or specified on any standard mesh pad application for increased droplet removal efficiency performance and overall capacity. ACS produces and stocks mesh for custom pad construction from common stainless, nickel 200, and other exotic alloys including Hastelloy C276, as well as many non-metallic mesh and grid materials such as Polypropylene, Kynar®, and Teflon®.

acs004

Interceptor-Pak™ ACS commonly supplies four styles of 011 wire filament types, five pound, seven pound, nine pound, and twelve pound densities. These are readily available in 304, 316, Inconel 600, Hastelloy C276, Monel 400 and Nickel 200 and other alloys by special request. They are also available in Polypropylene, Kynar®, and Teflon® filament materials.

acs002 1

are rugged in construction and suitable for severe services which may include high vapor velocity, high vibration, high temperature, high corrosion, or particulate fouling.

acs003

units are made from thin sheet metal plates, with a continuous series of crimps running along the length of the sheet metal strip. The strips are 8” nominal width. The Stokes-Pak™ units tend to foul less than Interceptor-Pak™ coalescer units, particles up to 100 microns in size will pass thru Stokes-Pak™ units.

plate pak

units are made of corrugated plates placed on top of each other and separated by spacers of usually ½ “ or ¾ “ in length. Plate-Pak™ units have been used for over forty years. They operate trouble free for many applications including two and three phase knockout drums, separation of glycol and amines from natural gas liquids and kerosene absorbers.

accuflow

ACS AccuFlow™ Reducing Baffle Plate DiffuserWhen a simple inlet diffuser is not sufficient to provide primary removal of entrained liquids ACS can provide a variety of inlet diffuser options. When the Force of Inertia is less than 2,500 lb/ft s2 , then simple diffusers are satisfactory.