logo-rembe

Rembe Rupture Discs&Safety Explosion Protection

REMBE ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศเยอรมัน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยจะผลิตและจำหน่ายสินค้า 2 ส่วนหลักๆ คือ Safety division และ Control division

1) สินค้าในส่วนของ Safety Division ผลิตและจำหน่าย Bursting Disc / Rupture disc สำหรับทุกลักษณะการใช้งานและทุกประเภทของอุตสาหกรรม มีการออกแบบ Rupture disc พิเศษเป็นผลให้ มีค่าความแม่นยำสูง Torque independent สามารถหยิบ จับแผ่น Rupture disc เพื่อทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยค่า Burst pressure ไม่เปลี่ยนแปลง ,Pressure / Vacuum Relief Valve สำหรับลักษณะการใช้งานเฉพาะทาง , Explosion Panel สำหรับอุตสาหกรรมที่มีละอองฝุ่นผง ที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ โดยสินค้าเหล่านี้จะผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบ Laser, Micro Slitter และ Welding ที่มีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ REMBE ยังมี Stock วัตถุดิบมากมาย สามารถเสนอได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วย Delivery time ที่รวดเร็ว

2) สินค้าในส่วนของ Control Division จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดการไหล (Flow Rate Measurement) สำหรับของแข็งซึ่งติดตั้งร่วมกับ Silos, Mixers, Tanks และอื่นๆ โดย REMBE สามารถเสนอสินค้าได้ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม Chemical, Synthetic, Pharamaceutical, Food เป็นต้น

REMBE® is a safety specialist in pressure relief and explosion safety. It provides customers in all industries with safety systems for their plants and equipment. All products are made in Germany and meet the requirements of national and international regulations. REMBE® customers include market leaders in numerous sectors, such as the oil and gas, food, wood, chemical, pharmaceutical and petrochemical industries. REMBE® takes a comprehensive approach, primarily developing and making its own products while also providing the relevant consultancy, engineering and service.

The independent family enterprise, founded in 1973, employs a global workforce of around 180. REMBE® has its headquarters in Brilon, in the hills of the Sauerland region (Germany), and runs eight subsidiaries to support its worldwide customers right

where they are. Thanks to its short lines of communication, the company can respond quickly and find customised solutions for all applications, ranging from standard products to special high-tech designs. Its most important proprietary products and processes include the KUB® reverse acting buckling pin bursting disc and flameless venting technology- REMBE® has active worldwide engagements on various professional bodies and is also involved in planning and setting up international standards and regulations.


Products Range


banner 3

• KUB® ; Reverse buckling pin bursting disc (rupture disc)
• The IKB®-pro ; Reverse buckling pin bursting disc (rupture disc)
• Fuji Metal Fiber
• KUB®-V-Series
• ODU/ODV ; Triple Section Explosion Vent
• Q-Rohr®-3 ; Indoor explosion venting systems with flame trap and dust retainer
• Bursting Disc

1 5

This time, the aid was the most modern laser cutting technology which made it possible to incorporate the buckling pins into the dome of the disc. High tech manufacturing enables 0 % tolerance. The KUB® has two layers: the process layer consists of an integrated convex, smooth sealing-membrane that protects the second layer, the buckling pin element, from corrosion. Constant burst pressure, long service life and high operating ratios are guaranteed. Experienced plant operators comment on the reverse buckling-pin bursting disc KUB®: “Never before has a bursting disc governed such a wide burst range and application spectrum with the same sturdiness and service life as the KUB®.”

2 5

จุดเด่นของ Rupture Disc รุ่น KUB®
1.1 มีความแม่นยำในการทำงานสูง มีค่า MAWP or Operating Ratio
เท่ากับ 98 %
1.2 สามารถออกแบบให้ทนทานต่อ Pressure และ Vacuum
1.3 ใช้ได้ทั้งระบบ Fluid และ Gas
1.4 เมื่อแตกแล้วไม่กระจายเข้าระบบ ( Non Fragmentation )
1.5 ไม่ต้องใช้ค่า Torque recommend ในการติดตั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจาก Human error
1.6 สามารถหยิบจับ, ถอดหรือเช็ดทำความสะอาด ได้โดยไม่ทำให้ค่า Bursting pressure เปลี่ยนแปลง
1.7 เมื่อแตกออกจะปลดปล่อยความดันออกเต็มพื้นที่หน้าตัด

Strength of Rupture Disc KUB®
1.1 Operating Ratio or MAWP ( Max Allowable Pressure ) is 98 %
1.2 Pressure and Vacuum Resistant
1.3 Suitable for Fluid and Gas system
1.4 Fragmentation Free
1.5 Torque Independent
1.6 Can maintenance , clean, หยิบจับ by not ส่งผลให้ค่า
bursting pressure
1.7 Full Discharge Area

3 5

Continuous leadership in rupture disc excellence. This disc combines both, state-of-the-art laser treatment technology and REMBE ® s unique imperfection method to influence the material structure of the device in a positive manner. Its enhanced performance values over ordinary and old-fashioned scored discs makes the IKB® a smash hit for process applications which are price-sensitive on the one but quality demanding on the other hand. No other single layer rupture disc parallels the IKB® when it comes to cost of ownership and safety level. And no other disc fits into the REMBE® KUB®-holder, but the IKB® does and this allows operators to change and upgrade their installations at any time.

Strength of IKB®-pro ; Reverse buckling pin bursting disc (rupture disc)
2.1 Operating Ratio or MAWP ( Max Allowable Pressure ) is 96 %
2.2 Pressure and Vacuum Resistant
2.3 Suitable for Fluid and Gas system
2.4 Fragmentation Free
2.5 Torque Independent
2.6 Full Discharge Area

4 5

The benefits of the KUB®-V-Series are ingenious. By putting the space between disc and safety valve slowly under pressure the valve can be checked in place for leakage or smooth performance. This unique durability against backpressure of the KUB®-V-Series is achieved by modifying the proven double layer KUB® design and will never be obtained by single layer or pre-weakened bursting discs. Due to special reinforcements of the second protecting layer the V-Series withstands twice the pressure in reverse direction as it does in venting direction. Even after multiple valve-testing performance the durability of the bursting disc (rupture disc) remains unchanged.

5 5

The triple section domed construction allows low response pressure with full vacuum resistance. ODV is the perfect explosion vent for harsh operating conditions with frequent pressure cycling and it is often used for filters with frequent yet-pulse cleaning, high vacuum or suction conveyors. The ODU explosion vent is ideal for applications that involve pressure cycling but no vacuum.
The standard explosion pressure is 0.1 bar at 22 °C.

4) ODU/ODV ; Triple Section Bursting Discs
จุดเด่นของ Rupture Disc รุ่น ODU/ODV
4.1 มีความแม่นยำในการทำงาน มีค่า MAWP or Operating Ratio เท่ากับ 80 %
4.2 สามารถออกแบบให้ทนทานต่อ Pressure และ Vacuum
4.3 ใช้ได้ทั้งระบบ Fluid และ Gas
4.4 เมื่อแตกแล้วไม่กระจายเข้าระบบ ( Non Fragmentation )
4.5 เมื่อถึงจุดกำหนด แผ่น Bursting discs จะปล่อยความดันโดยแตกเต็มพื้นที่หน้าตัดตามที่ออกแบบไว้

Strength of ODU/ODV ; Triple Section Bursting Discs
4.1 Operating Ratio or MAWP ( Max Allowable Pressure ) is 80 %
4.2 Pressure and Vacuum Resistant
4.3 Suitable for Fluid and Gas system
4.4 Fragmentation Free
4.5 Torque Independent
4.6 Full Discharge Area

6 4

Indoor plant components should not be protected by explosion vents alone, as they relief pressure and flames and therefore require a certain safety area. The solution for indoor venting: flameless explosion venting with Q-Rohr® and Q-Box. With flameless explosion venting, the flames are extinguished immediately in the mesh filter of the integrated flame absorber. No flames and no pressure wave exit the vessel.

5) Q-Rohr®-3 ; Indoor explosion venting systems with flame trap and dust retainer จุดเด่นของ Q-Rohr®-3
5.1 สามารถป้องกันระบบจากการระเบิดของฝุ่นผง เมื่อติดตั้ง Q-Rohr®-3 สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการติด Vent Ducts ที่มีราคาแพงได้
5.2 ป้องกันอันตรายของอุปกรณ์หรือบุคคลที่อยู่ข้างเคียงจากการระเบิดเนื่องจาก สามารถลดความดันจากการระเบิดและเปลวไฟไม่สามารถออกมาภายนอกได้
5.3 สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่

Strength of Q-Rohr®-3
5.1 Protect system and equipment from dust explosion ,and no further necessity of expensive vent dusts
5.2 Full protection of environment
5.3 Optimized production processes

7 3

The ELEVENT® Breather Valve protects industrial systems and tanks with low design pressure against excessive pressures and vacuum. The valve prevents the leakage of production gases, polluting material or explosive vapors. At the same time, it protects the system against unwanted air intake. The breather valve can be installed at any system with different connection variants, e.g. ANSI flanges, “Tri-Clamp®”, pipe connectors and pipe couplings according to DIN 11851, as well as CF and KF flanges. ELEVENT® is used in the oil and gas industry, food processing, the chemical and pharmaceutical sectors and power plant technology.

The optimized “air cushion“ sealing principle provides a smooth breather valve stroke and re-seating during operation and prevents from valve flutter and wear. Installation and storage costs are reduced to a minimum and costs for maintenance and inspection have never been lower!

6) ELEVENT® ; Pressure Vacuum Relief Valves
จุดเด่นของ ELEVENT® ; Pressure Vacuum Relief Valves
6.1 สามารถออกแบบให้มีช่วงการทำงานตั้งแต่ 2 – 200 mbar
6.2 สามารถผลิตแบบ Halar coating และผลิตด้วยวัตถุดิบพิเศษ เช่น Hastelloy C เป็นต้น
6.3 มีหลากหลายขนาด จะติดร่วมกับ Rupture Disc หรือมีจุดต่อเป็น Flange
6.4 สามารถทำงานเมื่อเกิดความดันต่ำๆ ระดับมิลลิบาร์ได้
Strength of ELEVENT® ; Pressure Vacuum Relief Valves
6.1 The Bursting Pressure range from 2 mbar to 200 mbar
6.2 HALAR-Coating, Special materials like Hastelloy C
6.3 Individual sizes, Bursting pressure and connecting flange on request
6.4 Higher and lower response pressure