ประมวลภาพ Knowledge Sharing

กิจกรรมสำคัญของเราเกี่ยวกับงานสัมมนาที่อาคารสยามอีสต์ จากผู้ผลิตสู่ผู้ใช้งาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์, ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้,ซ่อมบำรุง,ดูแล รักษา ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมในงานอุตสาหกรรม

Knowledge Sharing จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ดำเนินการไปแล้วกว่า 120 หลักสูตร, มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 6,000 คน และจะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดไป


“People Development” “Dynamic Leadership & People Management Training” To Solutions Excellence By Khun Pornthip Viphatanaporn form Talent Codex (Thailand) Limited

กิจกรรม ช่วงเช้า “ปฏิวัติขยะ” บริจาคขวดพลาสติก เพื่อถวายวัดจากแดง
นำไปผลิตผ้าไตรจีวร

กิจกรรม ช่วงเช้า (ต่อ) เลี้ยงพระเพล วัดห้วยโป่ง

กิจกรรม ช่วงบ่าย “ร่วมบวชป่า สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน”

กิจกรรม ช่วงเย็น “ปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยง”


การช่วยเหลือเบื้องต้น และ การทำ CPR


ส่วนงานคู่ค้าสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มไทยออยล์ กำหนดการการทวนสอบโครงการ ESG Plus Verification“ANGUIL” นวัตกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ


การเลือกใช้ฉนวนในงานอุตสาหกรรม “Armaflex”,การหยุดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ “ExtendRust”,และอุปกรณ์ป้องกันการกระเซ็นในข้อต่อ “Ramco”


เทคโนโลยีที่แตกต่างในการออกแบบ Rupture Disc,Explosion Protection System เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าและประหยัดกว่า


LOCTITE ’s Coating Technology for The Equipment and Energy Saving


การเลือกฉนวนที่ถูกต้อง เพื่อระบบมีประสิทธิภาพที่ดี


Upgrading and Revamping of fired Heater


เทคโนโลยีล้าสุดจาก TEIKOKU


พื้นฐานการติดตั้งฉนวนยางหุ้มท่อน้ำ และท่อส่งลมงานจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม ปั้ม วาล์ว ท่อ วัสดุสิ้นเปลือง


Grundfos Pump School & “Pumps and Pumping applications in Automotive Industry


ความแตกต่างจาก centrifugal และลักษณะกรใช้งานของ Positive Displacement Pumpการเลือกใช้ใบตัด ใบเจียร ผ้ากันไฟ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน