ใบตัด (Cutting-off wheel)-ใบเจียร์ (Grinding wheel) จากประเทศเยอรมัน ผ่านการรับรองมาตรฐาน OSA (Organization for the Safety of Abrasives)ใช้กับงานตัด-งานขัดที่ต้องการเน้นทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยสูง เช่น อุตสาหกรรม Oil&Gas, อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกประเภททำงานที่ความเร็วรอบสูงได้ดีทนทานด้วยโครงสร้างที่ยึดเกาะทั้งแผ่นใช้งานนาน ทนนานกว่า งานเร็ว ได้ชิ้นงานมากขึ้น ประหยัดต้นทุนและปลอดภัย ใช้ได้กับเครื่องขัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มี 3 รุ่นให้เลือก (Extra, Supra, Special)และ เพิ่มรุ่นพิเศษ 2 in 1 ตัด-เจียร์ในใบเดียวกัน A46VZ Duplex Special เลือกใช้กับงานเหล็กทั่วไป,สแตนเลส,เหล็กหล่อ,อลูมิเนียมและอื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือก

Products & Solutions

Download brochure


– Rolls
– Sheets
– Spiral Wound Gasket
– Belts
– Discs
– Flapwheels
– Non Woven
– Bonded
– Specialty
– Air Power Tools
– Safety

Rolls

KLINGSPOR rolls have multitudes of uses. They offer quick dispensing and use around the shop, while larger rolls, in most KLINGSPOR materials, give you the versatility you need to use power sanders and to hand sand. All in all, you’ll find KLINGSPOR’s roll offering to be exceptional.

Sheets

Most shops and maintenance departments can’t do without several different types of sheets. Sheets are one of the most convenient and quick ways to put a final-touch finish on wood, metal or plastics. And they’ll do a great clean-up job while working on repairs. KLINGSPOR’s variety of sheet goods will make your work easier with a number of different grains, backings and sizes available to suit your specific need. You can’t beat sheet sanding for the perfect finish every time.

Belts

KLINGSPOR offers belts in all shapes and sizes. Planer belts, File Belts, Pump Sleeves, and many more. Our reference desk will give you a quick overview about Belt Joints.

Discs

KLINGSPOR offers its popular PSA discs with or without holes and with tabs for easy, convenient removal of the release liner.

Flapwheels

Flapwheels are one of the most underestimated and underutilized abrasive finishing tools. With different variations of KLINGSPOR Flapwheels, sanding and finishing of shaped parts, convex or concave, moldings, etc. can be accomplished. Whether working on metal, wood, plastics, or a variety of other substances, you’ll achieve maximum results.

Non Woven Abrasives

Use these non woven hand pads as a replacement for steel wool to remove rust or to clean and polish metal surfaces.

Bonded Abrasives

KLINGSPOR Abrasives was the first company to develop premium high speed cut off wheels and grinding discs. Since then, we have further improved bonded abrasives and continue to manufacture the highest quality wheels available.

Specialty Abrasives

Flap discs have become commonplace in many, many production facilities and in the job shop as well. KLINGSPOR was one of the innovators of the flap disc design and continues to be at the forefront of the development.

Power Tools By Dynabrade

DYNORBITAL SPIRIT SANDER .25 HP 3/16 ORBIT 14 SCFM @ 90 PSI The lightest sander in the World! At only 1.4 LBS this sander is great for vertical applications and contour sanding. Available in both PSA 59020 and Hook Face 59020H.

KLINGSPOR Safety Products

KLINGSPOR offers a complete line of safety products to make your workplace a healthier, happier environment. Please inquire about these products for the protection of your employees. Be sure to visit our safety procedures page for more valuable information.