• Completed wide range products

  • Safer & less operation effort

  • Ready to used with accessories

“GRUN” drum pump สำหรับสูบถ่าย สารเคมี,น้ำมัน หรือของเหลวที่มีความหนืดสูง สำหรับถัง 200 ลิตรและถังชนิดอื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน “ทางเลือกที่ประหยัดเวลาและค่าแรง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับการสูบถ่ายสารเคมี “ เหมาะกับสารเคมี, สารที่มีความหนืดสูง วัสดุมีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมกับของเหลวที่จะใช้เช่น PP, PVDF, Stainless steel, Hastelloy C, และยังมีรุ่นขนาดเล็กที่ใช้ในห้องแลป รุ่นที่เป็น screw เพื่อใช้กับของหนืด รุ่นที่สามารถใช้ ผสมกวนได้ในกรณีสารตกตะกอน, รุ่นที่ใช้เพื่อสูบออกจากถังให้เหลือสารเคมีตกค้างน้อยที่สุด โดยมอเตอร์มีให้เลือกทั้งแบบใช้ลมขับ และใช้ไฟฟ้า ทั้ง 1 & 3 เฟส, แบบธรรมดา และแบบกันระเบิด

Grun : Wide range of drum pump, speedy connection, comfortable & safer operation, available stocks in Rayong, free service charge. Suitable for chemical, high viscosity and lubricants. Material PP, PVDF, SS, HC. Special design for laboratory, screw type for high viscosity liquid, mixing type and tank empty type. Motor available in 1 & 3 phases, explosion proof and air driven.

Product & Solution

– For toxic liquids
– For acids and bases
– For inflammable liquids
– For mixed liquids
– For complete drum emptying
– For medium-viscosity liquids
– For high-viscosity liquids

Download brochure

Drum pump

– Easy handling drum pump for many applications
– High viscosity drum pumps made of stainless Steel
– Drum pumps Alu
– Drum pumps stainless steel
– Drum pumps PP
– Drum pumps PVDF
– Motor

Applications การใช้ drum pump ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือมอเตอร์ลม แทนการใช้ แรงงานคนยกถังสารเคมี หรือใช้ปั๊มแบบมือหมุน เนื่องจาก เหตุผลทางด้าน ความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นทั้งการลดต้นทุนอุบัติหตุและเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าแรง เพราะจะลดระยะเวลาการถ่ายสารเคมีเพื่อสามารถไปทำงานอื่นๆ ได้มากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการหกรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งรวมไปถึงค่าแรงงานและค่าทำความสะอาดพื้นที่

– Different applications
– Toxic liquids
– Acids and bases – Inflammable liquids
– Mixed liquids
– Complete drum emptying
– Medium-viscosity liquids
– High-viscosity liquids

Advantages

Advantages : ข้อดีของ Grun Drum pump

Advantages
Grun pump มีข้อดี ข้อเด่นที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ เช่น
– เป็นปั๊มที่สามารถถอดแยก ชุดมอเตอร์ขับ ออกจากชุดปั๊มได้ หากส่วนในส่วนหนึ่งเสีย สามารถซ่อมได้ ราคาอะหลั่ยไม่แพง ต่างจากปั๊มราคาถูกที่เป็นชุดเดียวกันและไม่สามารถซ่อมได้ต้องทิ้งทั้งตัว นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังเก็บสต๊อคอะหลั่ยไว้ที่จ.ระยอง รวมไปถึงมีสต๊อคหัวมอเตอร์ขับและตัวปั๊ม ซึ่งทำให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
– เป็นปั๊มที่ออกแบบมาไม่มี inner-tube ซึ่งทำให้ถอดเพิ่มทำความสะอาดได้โดยง่าย เพลามีความแข็งแรงสูงและ mechanical seal มีความแข็งแรงทนทานมาก
– มีหลากหลายรุ่นเพื่อเหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น
• รุ่น multi-stage ที่ต้องการแรงดันสูง เช่น สูบสาร biocide เข้า cooling twer ที่ขอบบ่อมีความสูง หรืองานที่ต้องสูบส่งระยะไกล
• รุ่น feed screw ที่ใช้สูบสารที่มีความหนืดสูง ได้ถึง 10,000 Cps
• รุ่น magnetic coupling สำหรับ gaseous หรือ สารเคมีอันตราย
• รุ่น ไม่มีซีล (sealess) สำหรับสารกัดกร่อนและอันตรายรุนแรง
– มีวัสดุให้เลือกเหมาะกับสารเคมีที่ใช้งาน ทั้ง PP, PVDF, stainless, hastelloy C โดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์
– ชุดขับมีให้เลือกทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส, 3 เฟส, กันระเบิด มอเตอร์ที่ใช้ลมขับ สำหรับการใช้งานในพื้นที่อันตราย หรือสารเคมีไวไฟ
– มีอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น ข้อต่อชนิดต่างๆ , hose หลากหลายวัสดุ, fitting, เข็มขัดรัดสาย, หัวฉีด, flow meter, ที่แขวนผนัง, adapter สำหรับต่อกับถัง 200 ลิตร, foot valve, strainer, ฯลฯ

Advantages of Grun Drum Pump

• no inner-tube easily accessible shaft easy to clean solid shaft robust mechanical seal.

• magnetic coupling hermetically sealed for gaseous and dangerous liquids no leakage.

• multistage design therefore lower speed, less wear, lower noise and longer life more stages possible, gives more pressure also with feed-screw for medium viscosity liquids.

• quick release coupling speedy connection only 1/8 turn robust design rugged bow-gear coupling suitable for aggressive environments.

• with feed-screw for medium-viscous liquids smooth pumping of liquids low noise with three-phase motor high performance with universal motor eccentric screw barrel pump with quick release coupling removable drive motor / possible to drive several pump drives easy and safe handling with the separate pump tube no lifting device necessary.

GLP 25

GLP 25 – easy handling drum pump for many applications Discharge tube with nozzle.

Applications: non inflammable liquids, acids and basis low concentrated, fluids of medium viscosity (coolers, emulsions, dispersions, suspensions, oils)

inflammable liquids when ATEX is not required (special laboratory conditions) pumping heavy and viscous liquids only in small quantities, motor temperature is limited.

Technical Data: GLP 25

pumping units wetted materials : PP Stainless Steel Viton
length of tube : 500, 700, 1000 mm
motor electric : max. 160 W, 230 Volt / 50 Hz
delivery rate : 0 – 30 l/min with discharge tube

For toxic liquids
Magnetic coupling
Applications:
suitable for pumping toxic, gaseous and hazardous liquids due to being hermetically sealed with no leakage
Alternative: drum pumps with mechanical seal

Technical data : sealless pumping units
Pump tubes tube : polypropylene (PP), polyvinylidenefluoride (PVDF), stainless steel (SS) or Hastelloy C4 (HC) immersion depth : 700, 1000, 1200 mm and special immersion depth
Drive motors electrical : p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatical : d600 = 600 Watt at 6 bar compressed air
Performance delivery rate : max. 175 l/min
delivery head : max. 22 metres water column
viscosity : max. 50 Centipoise

For acids and bases

Sealless drum pumps in PVDF

Applications: – acids, concentrated – bases, concentrated

Alternative: drum pumps witch mechanical seal Technical data: sealless pumping units

pump tubes tube : immersion depth : 700, 1000, 1200 mm and special immersion depth p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,


pneumatical : d600 = 600 Watt at 6 bar compressed air performance


delivery rate : max. 150 l/min


delivery head : max. 21 metres water column


viscosity : max. 800 Centipoise
Forinflammable liquids

Sealless explosion-proof drum pumps in stainless steel and HC (ATEX)


Applications: – SS inflammable liquids according to VbF

– HC highly aggressive and inflammable liquids


Alternative: drum pumps with mechanical seal

Technisches Datenblatt: gedichtete Fasspumpen

Technisches Datenblatt: gedichtete Fasspumpen
Technical date : sealless pumping units
Pump tubes tube : stainless steel (SS) or Hastelloy C4 (HC)
immersion depth : 700, 1000, 1200 mm and special immersion depth
Drive motors electrical : EX700 = 700 Watt, 230 Volt / 50 Hz (ATEX) EX700 = 700 Watt, 115 Volt / 60 Hz (ATEX)
pneumatical : d600 = 600 Watt at 6 bar compressed air Performance
delivery rate : max. 150 l/min
delivery head : max. 17 metres water column
viscosity : max. 800 Centipoise

For mixed liquids
Sealless mixing drum pumps in PP and stainless steel
Applications: – PP aggressive emulsions, dispersions and suspensions
– SS paints and lacquers and other mixed and inflammable liquids
Alternative: drum pumps with mechanical seal

Technical data sheet: pumping units with mechanical seal for mixed liquids

Technical data sheet: pumping units with mechanical seal for mixed liquids
Technical data: sealless pumping units
Pump tubes tube : polypropylene (PP) or stainless steel (SS)
immersion depth : 700, 1000, 1200 mm and special immersion depth
Drive motors electrical : p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz
explosion-proofed : EX700 = 700 Watt, 230 Volt / 50 Hz (ATEX) EX700 = 700 Watt, 115 Volt / 60 Hz (ATEX)
pneumatical : d600 = 600 Watt at 6 bar compressed air Performance
delivery rate : max. 145 l/min
delivery head : max. 21 metres water column
viscosity : max. 800 Centipoise

For complete drum emptying
Sealless complete-drainage drum pump in PP, PVDF, Alu and stainless steel with foot pump. The pump foot with integrated valve reduces the remaining quantity in the drum. A retrofit kit is available for all pump types with the radial impeller.
Applications:
– PP for aggressive liquids e.g. acids, caustics, vegetable oils, paints, galvanic liquids, …
– Niro for acids, caustics, fruit-juices, milk, paints, thin-bodied oils…
Alternative: drum pumps with mechanical seal

Technical data sheet: pumping units with mechanical seal for complete drum emptying

Technical data sheet: pumping units with mechanical seal for complete drum emptying
Technical data: sealless pumping units Pump tubes tube : polypropylene (PP) or stainless steel (SS)
immersion depth : 700, 1000, 1200 mm and special immersion depth

Drive motors electrical : p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
pneumatical : d600 = 600 Watt at 6 bar compressed air Performance
delivery rate : max. 80 l/min
delivery head : max. 16 metres water column
viscosity : max. 700 Centipoise

For medium-viscosity liquids

For medium-viscosity liquids Sealless feed-screw drum pumps in PP und stainless steel
Applications: – PP aggressive medium-viscosity liquids and paints, vegetable oils, cosmetics …
– SS paints, lacquers, fruit-juices, oils, vegetable oils, cosmetics, foods …
Alternative: drum pumps with mechanical seal

Technical data sheet: pumping units with mechanical seal for medium-viscosity liquids

Drum pumps for medium-viscosity liquids
Technical data: sealless pumping units
Pump tubes tube : polypropylene (PP) or stainless steel (SS)
immersion depth : 700, 1000, 1200 mm and special immersion depth
Drive motors electrical : p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz, (universal motor) pd500 = 0,37 kW, single 230 V / 50 Hz or three-phase 400 V / 50 Hz
pneumatical : d600 = 600 Watt at 6 bar compressed air Performance
delivery rate : max. 65 l/min
delivery head : max. 10 metres water column
viscosity : max. 1.500 Centipoise

For high-viscosity liquids
Eccentric screw drum pumps in stainless steel

For high-viscosity liquids
Eccentric screw drum pumps in stainless steel
(Versions: rigid coupling / quick-change coupling)
Applications:
for pumping high-viscosity liquids e.g. resin, paints, lacquers, glue, oil, soap, shampoo, ointment, honey, sirup, tomato paste, fruit concentrate, molasse, glucose…

Pumping units for high-viscosity liquids 1.1 M
Technical data
Pump tubes tube : stainless steel (SS)
stators : NBR, NBR-light, FPM, PTFE
seal : mechanical seal or packing gland
immersion depth : 1000 mm and special immersion depth
Drive motors : rigid or quick release coupling
electrical : 0,37 – 1,5 kW, 700 or 900 rpm, 400 Volt / 50 Hz
pneumatical : 0,5 – 1,1 kW, up to 1000 rpm at 6 bar air pressure
others on demand
Performance
delivery rate : max. 50 l/
delivery head : max. 12 bar
viscosity : max. 100.000 Centipoise