CIP/SIP (Clean-in-Place / Steam-in-Place)

ระบบทำความสะอาดแบบไม่แยกชิ้นส่วน (CIP) และระบบฆ่าเชื้อแบบไม่แยกชิ้นส่วน (SIP) เป็นระบบที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมซึ่งสุขอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและการปนเปื้อนต้องไม่มีแม้แต่นิดเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ ถัง ท่อ และสายการผลิตทั้งหมดได้สามารถที่จะทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิผล ประหยัดเวลา และประหยัดเงินในคราวเดียวกัน

ปั๊ม CIP ของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะจัดการกับปัญหาอุณหภูมิที่สูงถึง 180°C ซึ่งผลิตขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลสที่สามารถทนต่อสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่พบได้ในกระบวนการทำความสะอาด ในฐานะที่ระบบ CIP นั้นไม่ได้สัมผัสกับกระบวนการจริง (เป็นอาหารหรือยา) ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตามปั๊มแบบ CIP โดยปกติจะมีการขัดเาด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษตกค้างติดที่ด้านใน ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่เที่ยงตรงสามารถที่จะเร่งกระบวนการทำความสะอาดแบบ CIP โดยการเติมสารทำความสะอาดที่จำเป็น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ การลดการชะล้างระบบ

ในกรณีสำหรับกระบวนการ SIP ที่มีความต้องการมากขึ้น ปั๊มกรุนด์ฟอสมัลติสเตจถูกนำมาใช้เพื่อป้อนเข้าหม้อน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่สามารถทำ ความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิผลที่อุณหภูมิสูงมาก เช่น ขวด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

APG ปั๊มชนิดจุ่มใต้น้ำ
สำหรับสูบน้ำโสโครกและน้ำทิ้งน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำรุ่น APG เป็นปั๊มแบบจุ่มใต้น้ำโดยมีช่องด้านจ่ายในแนวนอน (horizontal discharge port) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้เพิ่มแรงดันในการดูดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย (destructible solids) ติดตั้งระบบตัดสำหรับตัดสารแขวนลอย (destructible solids) เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ลอดผ่านท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็กได้ มีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีกล่องควบคุม (control box) และสวิตช์บอกระดับ (level switch) เครื่องที่ไม่มีกล่องควบคุมต้องต่อคอนโทรลเลอร์ควบคุมปั๊ม (pump controller) พร้อมสวิตช์เปิดมอเตอร์ (motor starter) แยกต่างหาก

การใช้งาน
ด้วยรูปแบบที่กะทัดรัดจึงทำให้ปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับตั้งวางอิสระและติดตั้งโดยใช้ระบบท่อนำร่องพร้อมชุดติดตั้งตีนเป็ด (auto-coupling guide rail system) เครื่องสูบน้ำรุ่น APG ออกแบบมาสำหรับดูด:
◾น้ำเสีย
◾น้ำเสียที่มีสารและเส้นใยเจือปนอยู่สูง

คุณสมบัติและข้อดี
◾ระบบตัดที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง (APG)
◾การติดตั้งแบบแห้งหรือจุ่มใต้น้ำ
◾การติดตั้งบนชุดติดตั้งตีนเป็ด (auto coupling)
◾เซ็นเซอร์แบบขดลวด

จุดเด่น
◾รูปแบบกระทัดรัด
◾สำหรับการติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือแบบแห้ง
◾ระบบตัดที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

CUE กลุ่ม frequency converters
ควบคุมความเร็วรอบของปั๊ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ CUE เป็นเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าสำหรับควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่นต่างๆ

Grundfos CUE เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในรุ่น E ของระบบเครื่องสูบน้ำควบคุมความเร็ว ที่ออกแบบมาให้ใช้ในงานต่างๆ ได้มากมาย เช่น อุตสาหกรรม งานบริการในอาคาร ระบบประปาของเทศบาลหรือเอกชน ระบบน้ำเสีย และระบบชลประทาน เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าแบบติดผนังรุ่นใหม่นี้มีคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส รวมถึงอินเทอร์เฟซพิเศษสำหรับผู้ใช้ เหมือนที่มีในปั๊มรุ่น E ของกรุนด์ฟอส ซึ่งติดตั้งมอเตอร์พร้อมเครื่องแปลงความถี่ในตัว เมื่อใช้ CUE คุณสามารถควบคุมความเร็วของปั๊มกรุนด์ฟอสตัวใดก็ได้ โดยไม่ต้องดูขนาด กำลังไฟ และการใช้งาน

การใช้งาน
CUE เป็นเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าสำหรับปั๊มกรุนด์ฟอส ที่กำหนดฟังก์ชันมาจากโรงงาน ช่วยให้เครื่องนี้ใช้งานได้ง่ายกับงานเกือบทุกประเภท โหมดควบคุมที่กำหนดมาจากโรงงาน เช่น แรงดันคงที่ แรงดันตามสัดส่วน ระดับคงที่ หรืออัตราไหลคงที่ ช่วยให้ตั้งค่าระบบได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน คู่มือเริ่มต้นใช้งานจะแนะนำวิธีตั้งค่า CUE ให้คุณทีละขั้นตอน

คุณสมบัติและข้อดี
◾ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส
◾ตั้งค่าได้ง่าย
◾มีโหมดควบคุมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
◾มีเซ็นเซอร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
◾มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสูบน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
◾ใช้ช่องทางสื่อสารร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม
◾ใช้ช่องทางสื่อสารร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม
◾ตั้งค่าทิศทางการหมุนอัตโนมัติ
◾มี 16 ขั้นตอนในการเปิดและใช้งานระบบ

MP204 อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคป้องกันมอเตอร์
asynchronous motor

MP204 เป็นอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสหรือปั๊ม
อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ประกอบด้วย
◾ตู้ที่มาพร้อมหม้อแปลงและระบบอิเล็กทรอนิกส์
◾แผงควบคุมพร้อมปุ่มสั่งงานและจอแสดงผลสำหรับอ่านข้อมูล

MP 204 ทำงานโดยมีค่าจำกัดที่ตั้งไว้สองชุด
◾ค่าจำกัดเพื่อเตือน
◾ค่าจำกัดสำหรับตัดไฟ

อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ของ MP 204 พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องปั๊ม ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายพอๆ กับมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำได้ใส่คุณสมบัติในการปกป้องที่คุณต้องการมาให้เต็มที่ แต่กลับติดตั้ง กำหนดค่า และใช้งานได้ง่าย

MP 204 ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้
◾ความต้านทานของฉนวนก่อนเริ่มทำงาน
◾อุณหภูมิ (Tempcon, เซ็นเซอร์ Pt และ PTC/สวิตช์ความร้อน)
◾ไฟเกิน/ไฟขาด
◾แรงดันสูงเกิน/แรงดันต่ำเกิน
◾ลำดับเฟส
◾เฟสขาด
◾เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor)
◾การใช้พลังงาน
◾ความเพี้ยนฮาร์โมนิก
◾เปิดและสตาร์ทคาปาซิเตอร์ (เฟสเดี่ยว)
◾ชั่วโมงทำงานและจำนวนการสตาร์ท

NK, NKG, NKE, NKGE
ปั๊มน้ำ end-suction แบบ long-coupled

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น NK/NKG เหมาะสำหรับใช้ในการสูบจ่ายน้ำ การเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม การสูจ่ายของเหลวในงานอุตสาหกรรม HVAC (ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ) การชลประทาน และอุตสาหกรรมแปรรูป

เครื่องสูบน้ำแนวนอนของกรุนด์ฟอสเป็นเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์เหมาะกับงานสูบจ่ายน้ำที่ต้องวางใจได้และประหยัด ปั๊มแนวนอนเหมาะกับงานห้าด้านหลักๆ: การสูบจ่ายน้ำ การเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม การสูบจ่ายของเหลวในงานอุตสาหกรรม HVAC (ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ) และการชลประทาน

เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดียวชนิดไม่หล่อน้ำด้วยตัวเอง มีช่องทางดูดเป็นแนวขนานกับแกนเพลา (axial suction port) ส่วนช่องทางจ่ายเป็นแนวรัศมี (radial discharge port) และมีเพลาแนวนอน (horizontal shaft) เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น NK/NKG เป็นเครื่องชนิด long-coupled ที่ตรงตามมาตรฐาน EN733 หรือ ISO2858 เครื่องรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาให้ระบบดึงจากด้านหลัง (back pull-out design) ช่วยให้ถอดมอเตอร์ ข้อต่อ bearing bracket และใบพัดได้โดยไม่ต้องรื้อเรือนปั๊มหรืองานท่อน้ำต่างๆ แม้แต่เครื่องสูบน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็สามารถดูแลรักษาได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวกับปั้นจั่น เครื่องสูบน้ำที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO2858 จะใช้ตลับลูกปืนที่มีอายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง และสามารถติดตั้งซีลแบบคู่ (double seals) ได้ โดยมีรุ่นที่ทำจากสเตนเลสสตีลให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม

การใช้งาน
กรุนด์ฟอสมีเครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction pumps) แบบ long-coupled (NK) อยู่มากมาย ด้วยความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่วางใจได้จึงทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะกับงานหนัก เช่น:
◾โรงไฟฟ้าผลิตความร้อนแบบรวมศูนย์ (District heating plants)
◾ระบบทำความร้อน (Heating systems) สำหรับอาคารห้องพัก
◾ระบบปรับอากาศ (Air-conditioning systems)
◾ระบบทำความเย็น (Cooling systems)

คุณสมบัติและข้อดี
◾ระบบไฮดรอลิกส์ที่เหมาะกับตัวเรือนและใบพัด = ของเหลวไหลได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
◾ซีล O-ring ระหว่างเรือนปั๊มกับฝาครอบ = ไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล
◾ตัวเรือน (Housing) ใบพัด (impeller) และแหวนรองกันสึก (wear ring) ทำจากวัสดุต่างกัน = ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีขึ้น ไม่มีชิ้นส่วนใดติดกันจนแกะไม่หลุด
◾ออกแบบให้ระบบดึงจากด้านหลัง (Back pull-out design) จึงทำให้ถอดชิ้นส่วนเพื่อบำรุงรักษาเครื่องได้ง่าย
◾เครื่องสูบน้ำเคลือบพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
◾มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งกับมอเตอร์ IE1, IE2 และ IE3
◾PN 10/16 และ 25 bar
◾อุณหภูมิสูงถึง 180 °C
◾มีวัสดุและซีลเพลาให้เลือกมากมาย

SES-195 Selcoperm

ระบบ electrolytic chlorination ของ Selcoperm ผลิตสารละลายไฮโปคลอไรต์จากสารละลายของเกลือ โดยใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดผลพลอยได้ใดๆ สารละลายไฮโปคลอไรต์ที่ได้มีค่า pH ระหว่าง 8 ถึง 8.5 และมีคลอรีนเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 8 ก./ล. เนื่องจากมีค่ากึ่งชีวิตยาวนานจึงเหมาะสำหรับเก็บในถังสำรอง

ส่วนประกอบสำคัญในเครื่อง Selcoperm ประกอบด้วย ระบบอีเล็กโทรไลซิส ถังสำหรับเก็บสารละลายเกลือที่อิ่มตัว และผลผลิตสารละลายที่ได้ พัดลมระบายไอเสียสำหรับขับไฮโดรเจน และปั๊มสูบจ่ายสำหรับผลผลิตสารละลาย ขั้นตอนสุดท้ายคือใช้เครื่องตวงและควบคุมในการจ่ายคลอรีน ระบบอิเล็กโทรไลซิสเป็นระบบที่ต้องเสนอแบบครบวงจร เฉพาะระบบประปาสำหรับจ่ายน้ำเท่านั้นที่ต้องติดตั้งระบบท่อเชื่อมระหว่างถังเก็บเกลือกับผลผลิต และท่อไอเสีย ขนาดของถังที่ใช้เก็บขึ้นอยู่กับสมรรถนะของระบบและปริมาณสารฆ่าเชื้อที่ต้องการ

การใช้งาน
◾ระบบนี้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมที่ดีนอกเหนือจากระบบที่ใช้แก๊สคลอรีน การใช้วิธีฆ่าเชื้อโรคแบบทั่วไปสำหรับระบบ electrolytic chlorination เป็นวิธีที่เหนือกว่า
◾การบำบัดน้ำดื่ม
◾การบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ
◾การบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติและข้อดี
◾สิ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (electrolysis) หรือการแยกสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า มีเพียงน้ำ เกลือ และไฟฟ้า
◾ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ
◾เกลือเป็นสารไม่มีพิษและจัดเก็บได้ง่าย
◾จะมีสารไฮโปคลอไรต์สดๆ ใช้ตลอดเวลา
◾สารละลายฆ่าเชื้อโรคไม่แตกตัวเหมือนกับสารละลายไฮโปคลอไรต์
ที่ใช้ทางการค้า

◾วิธีฆ่าเชื้อผ่านการรับรองตามข้อกำหนดน้ำดื่ม
◾เป็นทางเลือกที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยน้อยกว่าระบบที่ใช้แก๊สคลอรีน
◾ชิ้นส่วนแข็งแรงทนทานและหาง่าย ทำให้มีค่าบำรุงรักษาต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน

NB, NBG, NBE, NBGE
ปั๊มน้ำ end-suction แบบ close-coupled

เครื่องสูบน้ำแนวนอนของกรุนด์ฟอส เหมาะสำหรับการสูบจ่ายน้ำ การเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม การส่งจ่ายของเหลวในงานอุตสาหกรรม HVAC (ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ) และการชลประทาน

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น NB/NBG เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดียวชนิดไม่หล่อน้ำด้วยตัวเอง มีช่องทางดูดเป็นแนวขนานกับแกนเพลา (axial suction port) ส่วนช่องทางจ่ายเป็นแนวรัศมี (radial discharge port) และมีเพลาแนวนอน (horizontal shaft) ผลิตภัณฑ์ในรุ่น NB/NBG ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำแบบ close-coupled ที่มีขนาดตรงตามมาตรฐาน EN733 หรือ ISO2858

การใช้งาน
กรุนด์ฟอสมีเครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction pumps) แบบ close coupled (NB) อยู่มากมาย ด้วยความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่วางใจได้จึงทำให้เครื่องรุ่นนี้เหมาะกับงานหนัก เช่น:
◾โรงไฟฟ้าผลิตความร้อนแบบรวมศูนย์ (District heating plants)
◾ระบบทำความร้อน (Heating systems) สำหรับอาคารห้องพัก
◾ระบบปรับอากาศ (Air-conditioning systems)
◾ระบบทำความเย็น (Cooling systems)
◾ระบบกดน้ำราดจากถัง (Wash down systems)
◾ระบบอุตสาหกรรม (industrial systems) อื่นๆ

Oxiperm Pro OCD-162 ระบบ chlorine dioxide

วิธีที่จะมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสะอาดคือการใช้คลอรีนไดออกไซด์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ คลอรีนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อทุกชนิด และคงตัวอยู่ในระบบได้นาน ซึ่งทำให้ฆ่าเชื้อได้โดยไม่ต้องแยกน้ำ ข้อดีของคลอรีนไดออกไซด์ที่เหนือกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นคือใช้ได้ผลดีกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่รวมตัวกันเป็นชั้นเมือก (biofilm)

Oxiperm Pro OCD-162 ซึ่งเป็นระบบผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ช่วยแก้ปัญหาแบคทีเรียลีเจียนเนลลา (Legionella) และเชื้อโรคอื่นๆ ในน้ำดื่มได้อย่างดี

ระบบ Oxiperm Pro OCD-162 ผลิตคลอรีนไดออกไซด์โดยใช้สารละลายเจือจางของโซเดี่ยมคลอไรต์ (NaClO2, 7,5 %) และกรดไฮดรอคลอริก (HCl, 9 %) ระบบนี้มีสมรรถนะในการผลิตคลอรีนไดออกไซด์ได้สี่ระดับคือ 5, 10, 30 หรือ 60 ก./ชม. ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สูงพอสำหรับการบำบัดน้ำดื่มปริมาณ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ ClO2 เข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ 0.4 มก./ล.

การใช้งาน
Oxiperm Pro OCD-162 เหมาะที่สุดสำหรับใช้ฆ่าเชื้อในน้ำดื่มในสถานที่ติดตั้งต่างๆ เช่น:
◾การฆ่าเชื้อลีเจียนเนลลาในอาคารโรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงแรม โรงยิม และโรงเรียน
◾การบำบัดน้ำดื่มในระบบประปาของเทศบาล
◾การบำบัดน้ำรดต้นไม้ เช่น ในสถานเลี้ยงเด็กในโรงงาน
◾การบำบัดน้ำในกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
◾การบำบัดน้ำจากระบบทำความเย็น

คุณสมบัติและข้อดี
◾รูปแบบกะทัดรัด สำหรับพื้นที่จำกัด
◾ติดตั้งได้ง่าย
◾ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ
◾วางใจได้สูงในการทำงาน เนื่องจากติดตั้งระบบควบคุมในตัวเครื่อง
◾สามารถปรับใช้กับงานฆ่าเชื้อได้หลายแบบ
◾รูปแบบแข็งแกร่ง

จุดเด่น
◾รูปแบบกะทัดรัด สำหรับพื้นที่จำกัด
◾ติดตั้งได้ง่าย
◾ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ

เครื่องสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิตอล DDA, DDC, DDE

SMART Digital DDA, DDC, DDE
กระบวนการที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มตลาดขนาดใหญ่
กรุนด์ฟอสมีเครื่องสูบจ่ายสารเคมีที่ใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยให้เลือกมากมาย

DDA เป็นปั๊มจ่ายสารเคมีระดับ High-end ออกแบบมาสำหรับความต้องการในการใช้งานที่สลับซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการไล่อากาศออกจากของเหลว , อัตราการจ่ายสารต่ำสุดที่ 0.0007 กรัมต่อชั่วโมง หรือควบคุมการผลิตขั้นสูง จำเป็นต้องใช้ปั๊มจ่ายสารเคมีประเภทนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบของกระบวนการ

◾สูงสุด 30 ลิตร/ชั่วโมง และ 16 บาร์
◾ปรับอัตราส่วนได้มากถึง 1:3000 (รุ่น 7.5-16) หรือ 1:1000
◾ควบคุมการไหลด้วยการวินิจฉัยความผิดพลาดในระบบ
◾เครื่องมือวัดการจ่ายสารอัจฉริยะ
◾ปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายสารให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติ
◾มีการไล่อากาศให้แยกออกจากน้ำในระหว่างปั๊มหยุดทำงาน
◾Batch modes (ขึ้นอยู่กับการจับเวลา หรือ จังหวะ)
◾ออฟชั่น E-box สำหรับ Profibus DP Integration)

DDC เป็นปั๊มที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการในการใช้งานทั่วๆไป ง่ายสำหรับการใช้งานโดยกดปุ่มลูกบิดเพื่อตั้งค่าและควบคุม ซึ่งใช้งานง่ายเหมือนกับระบบวิทยุในรถยนต์ของคุณ

◾สูงสุด 15 ลิตร/ชั่วโมง และ 10 บาร์
◾ปรับอัตราส่วนได้มากถึง 1:1000
◾หน้าจอแสดงผลแบบ LCD มีสีหน้าจอในการแสดงผลที่แตกต่างกัน
◾มีมากกว่า 25 ภาษา
◾โหมดการทำงานมาตรฐาน เช่น Pulse และ Analog เป็นต้น
◾SlowMode สำหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง
◾2 Relay outputs

DDE เป็นปั๊มจ่ายสารเคมีที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานครบถ้วน งบประมาณต่ำ และใช้งานง่ายตอนนี้มีปั๊มเพียงแค่ 2 รุ่นซึ่งสามารถครอบคลุมช่วงการใช้งานแทนรุ่นเดิมที่มีถึง 12 รุ่น
◾สูงสุด 15 ลิตร/ชั่วโมง และ 10 บาร์
◾ปรับอัตราส่วนได้มากถึง 1:1000
◾จ่ายสารเคมีต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น
◾จังหวะดูดสม่ำเสมอ 100 %
◾ตั้งค่าการจ่ายสารได้ 0.1-100 %
◾โหมดการทำงาน ที่ใช้งานง่าย
◾สั่งหยุดจากภายนอกและแสดงสัญญาณเตือนเมื่อสารเคมีในถังหมด