ปฏิทินนักลงทุน

วันที่กิจกรรมรายละเอียด
29 เมษายน 2565งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565เวลา 09.30 น. สถานที่: ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2564งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564เวลา 08.00 น. สถานที่: ณ.ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
17 มิถุนายน 2563งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563เวลา 10.00 น. สถานที่: ณ.ห้องประชุม บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
23 เมษายน 2562งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562เวลา 09.30 น. สถานที่: ชั้น 2 ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2561บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561เวลา 13:00 – 14:00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2561งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561เวลา: 09.30 น. สถานที่: ชั้น 2 ห้อง MR 224 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
17 มีนาคม 2560บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559เวลา: 13.00 – 14.00 น. สถานที่: ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560เวลา: 09.30 น. สถานที่: ห้อง M222-223 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา