ปฏิทินนักลงทุน

29
เม.ย. 67
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
   9:30 AM - 12:00 AM
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ
28
เม.ย. 66
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
   9:30 AM
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ
29
เม.ย. 65
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
   9:30 AM
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ
29
เม.ย. 64
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
   8:00 AM
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ
17
มิ.ย. 63
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
   10:00 AM
   ห้องประชุม บจก.สยามอีสต์ (มหาชน), ระยอง
23
เม.ย. 62
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
   9:30 AM
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ
16
พ.ค. 61
บริษัทตดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561
   1:00 PM - 2:00 PM
   ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ
24
เม.ย. 61
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
   9:30 AM
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ
17
มี.ค. 60
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2559
   13:00 PM - 14:00 PM
   ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ
26
เม.ย. 60
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
   9:30 AM
   ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ