กิจกรรมสานสัมพันธ์

กิจกรรมปีใหม่ 2015

ความสามัคคี และความสำเร็จขององค์กร จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพนักงานในองค์กร ฉะนั้น SiamEast จึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างยิ่ง โดยอยู่ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เก่ง ดี และมีความสุข”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางบริษัทสยามราชธานี (ตะวันออก)จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุต ในการจัดโครงการร่วมใจปลูกป่าเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณสวนสุขภาพเนินพยอม

APRIL 21, 2020
“บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 จัดทำ Face Shield นำไปบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และ โรงพยาบาลแกลง

AUGUST 19, 2015
บริษัทสยามราชธานี(ตะวันออก)จำกัด ได้จัดกิจกรรมการทำบุญประจำปี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท

AUGUST 19, 2015
Trips ช่วงที่สอง

SEPTEMBER , 2014
Learning Day & ประชุมประจำเดือน กันยายน 2557

SEPTEMBER , 2014
SEC MidYear Activity 2014 ช่วงเช้า

July, 2014